PREVIEW : เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


Size : 1,338 KB
“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตที่สามารถหมุนเวียนในระบบ ตลอดจนการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายท่านอาจจะมีคำถามในใจว่า สามารถทำได้จริงหรือไม่? จะง่ายหรือยากแค่ไหน? วันนี้ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก มีคำตอบให้ในบทความ “Circular Economy” ก้าวแห่งความยั่งยืนของ “อุตสาหกรรมพลาสติกไทย” มาไขกุญแจเปิดโลกเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อมๆ กันได้เลยค่ะ Read more...