\\\"Plastats\\\" เว็ปไซต์ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยจัดกลุ่มข้อมูลหมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลเม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก และข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลสะดวก และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ฐานข้อมูล \\\"Plastats\\\" นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณก้าวทันทุกสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติก ยังจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูล ช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้อง พร้อมด้วยระบบ Forecasting mode ที่ช่วยเติมเต็มภาพแห่งอนาคตให้กับคุณ